တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 9 အကြောင်းအရာ

1 ya

2 ya

3 ya/terima kasih

4 yang bagaimana

5 yang mana

6 yang mana

7 yang mana

8 yang mana/mana

9 yén