တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 13 အကြောင်းအရာ

1 naik

2 nak

3 nak

4 nama

5 nanti

6 nasi

7 negara

8 negara asal

9 nipis

10 nombor

11 nombor

12 nombor téléfon

13 nénék