တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရမော်ဂျူး
ရည်ရွယ်ချက်များ
ဝေါဟာရမော်ဂျုးသည် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် လေ့လာနေသူများအတွက် ကဏ္ဍအလိုက်အခြေခံဝေါဟာရများကို နားလည်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အခြေခံ ဝေါဟာရ၏ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်
ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအဆင့်-၄မှအခြေခံဝေါဟာရများကိုအခြေတည်၍တခြားဘာသာစကားအသီးသီးတို့မှထူးခြားသောဝေါဟာရတစ်ချို့ကိုဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါသည်။ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်စာလုံးရေ၇၀၀မှ၉၀၀ခန့်အထိထည့်သွင်းထားပါသည်။ဝေါဟာရများ၏အနက်အဓိပ္ပာယ်အမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုမူ“ဂျပန်နိုင်ငံ အမျိုးသားဘာသာစကား လေ့လာရေးသိပ္ပံ(National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL))”မှ“ဝေါဟာရအမျိုးအစားပြဇယား(Bunrui Goihyo)”ကို ကိုးကားဖော်ပြထားပါသည်။

အခြားသော မော်ဂျူးသို့
ဝေါဟာရမော်ဂျူးမှတခြားသက်ဆိုင်ရာမော်ဂျူးများဖြစ်သောစကားပြောမော်ဂျူး၊သဒ္ဒါမော်ဂျူးနှင့်အသံထွက်မော်ဂျူးအသီးသီးသို့ လင့်(Link)ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။

လေ့လာရန်နည်းလမ်းများ
“အခြေခံဝေါဟာရများလေ့လာခြင်း”အနေဖြင့်“ဆက်တင်အနေအထား”နှင့်“အဓိပ္ပာယ်အမျိုးအစားဆိုင်ရာလေ့လာမှု”ဟူ၍နည်းလမ်း(၂)မျိုးစီစဉ်ထားပါသည်။

ကျမ်းကိုးကား
・スリーエーネットワーク編著(2002) 『みんなの日本語 初級Ⅰ 本冊』
スリーエーネットワーク
・スリーエーネットワーク編著(2004) 『みんなの日本語 初級Ⅱ 本冊』
スリーエーネットワーク
・国際交流基金著(1994) 『日本語初歩』 凡人社
・足立章子・黒崎典子・中山由佳著(2001) 『漢字・語彙が弱いあなたへ』
凡人社
・秋元美晴・有賀千佳子著(1996) 『ペアで覚えるいろいろなことば』 武蔵野書院
・望月正道・相澤一美・投野由紀夫著(2003) 『英語語彙の指導マニュアル』 大修館書店
・国際交流基金、日本国際教育協会編著 (1994) 『日本語能力試験出題基準』(改訂版)、凡人社.
・国立国語研究所編 (2004) 『分類語彙表 増補改訂版』、大日本図書.
・「分類語彙表増補改訂版」データベース
http://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/goihyo.html