တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 13 အကြောင်းအရာ

1 gambar

2 garam

3 garpu

4 gelap

5 gelas

6 gerai sayur

7 gigi

8 gitar

9 gram

10 gula

11 guna

12 gunung

13 guru/cikgu