တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 27 အကြောင်းအရာ

1 habis

2 haiwan peliharaan

3 halaman rumah

4 hantar/memberi (beri)

5 hari Ahad

6 hari Isnin

7 hari Jumaat

8 hari Khamis

9 hari Rabu

10 hari Sabtu

11 hari Selasa

12 hari bulan

13 hari ini

14 hari jadi

15 helai/keping

16 hidangan/masakan/memasak

17 hidung

18 hijau

19 hiragana

20 hitam

21 hitam

22 hospital

23 hotél

24 hubungi

25 hujan

26 huruf

27 hélo