တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 14 အကြောင်းအရာ

1 radio

2 rak buku

3 ramai

4 ramai

5 rambut

6 rasa

7 rendah

8 ribu

9 ringan

10 roti

11 rumah

12 rumah

13 rumah

14 réstoran