တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 77 အကြောင်းအရာ

1 pagi

2 pagi

3 pagi tadi/pagi ini

4 pak cik

5 pakai

6 pakai

7 pakaian Barat

8 paling

9 panas

10 panas

11 panas

12 pandai

13 panjang

14 panjang

15 pasang

16 pasar raya

17 pasport

18 pasu bunga

19 pawagam

20 payung

21 pedas

22 pegawai bank

23 pegawai polis

24 pejabat hartanah

25 pejabat pos

26 pekerja

27 pekerja stésén

28 pekerja syarikat

29 pelajar

30 pelajar

31 pelajar antarabangsa

32 pelbagai

33 pemain radio kasét

34 pemanas

35 pemandu pelancong

36 pemindahan

37 penjuru

38 penting

39 penyepit

40 perempuan

41 pergi

42 perkataan

43 perlahan-lahan

44 perlawanan

45 perlu

46 perpustakaan

47 persimpangan

48 perut

49 peta

50 petang

51 petang/malam

52 peti sejuk

53 peti surat

54 piano

55 pinggan

56 pintu

57 pintu

58 pintu keluar

59 pintu masuk

60 pintu masuk rumah

61 pintu pagar

62 pisau

63 pita

64 pokok

65 pokét

66 pondok polis

67 poskad

68 pukul

69 pulangkan

70 puluh ribu

71 pusat membeli-belah

72 putih

73 putih

74 pén

75 pén mata bulat

76 péndék

77 pénsél