တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 14 အကြောင်းအရာ

1 ibu

2 ibu bapa

3 ibu saudara

4 ikan

5 ingat/hafal

6 ini

7 ini

8 ini

9 isteri

10 itu

11 itu

12 itu

13 itu

14 itu