တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
muka surat
(1)စာမျက်နှာ~
<သာဓကဝါကျများ>
Buku ini mempunyai seratus dua puluh muka surat.
ဒီ စာအုပ်က စာမျက်နှာ တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ရှိတယ်။
Soalan ada ditulis pada muka surat lima belas.
မေးခွန်းက စာမျက်နှာဆယ်ငါးမှာ ရေးထားတယ်။