တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
kamus
(1)အဘိဓာန်
<သာဓကဝါကျများ>
Sambil melihat kamus, saya belajar bahasa Jepun.
အဘိဓာန်ကိုကြည့်ပြီး(/သုံးပြီး) ဂျပန်စာ လေ့လာတယ်။
Itulah kamus bahasa Jepun.
ဂျပန်စာ အဘိဓာန်က အဲဒါ ပါ။