တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
silakan/tolong
(1)ဆောင်ရွက်ပေးပါ/လုပ်ပေးပါ/ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ/လက်ခံပါ/ယူပါ/ဝင်ပါ/သုံးဆောင်ပါ
<သာဓကဝါကျများ>
Tolong bantu saya mana yang perlu.
ကျေးဇူးပြု၍ ဆောင်ရွက် ပေးပါ။(ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပေးပါ။)
Silakan.
ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။/လက်ခံပါ။/ယူပါ။/ဝင်ပါ။/သုံးဆောင်ပါ။
Ya, silakan.
ဟုတ်ကဲ့၊ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။/ဟုတ်ကဲ့၊လက်ခံပါ။/ဟုတ်ကဲ့၊ယူပါ။/ဟုတ်ကဲ့၊ဝင်ပါ။/ဟုတ်ကဲ့၊သုံးဆောင်ပါ။
Benda ini barang biasa saja, tetapi silakan.
တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာ မဟုတ်ပေမယ့် လက်ခံပေးပါ(/ယူပါ)။