တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
menampal (tampal)
(1)ကပ်တယ်
<သာဓကဝါကျများ>
Saya menampal setem pada sampul surat.
စာအိတ် မှာ တံဆိပ်ခေါင်း ကပ်တယ်