တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
berbeza
(1)ကွာခြားတယ်/ကွဲပြားတယ်/မတူဘူး
<သာဓကဝါကျများ>
Bahasa di Jepun berbeza dengan luar negara.
ဂျပန်နဲ့ နိုင်ငံခြား က ဘာသာစကား ကွဲပြားတယ်။
Buku nota ini berbeza daripada buku nota saya.
ဒီ မှတ်စုစာအုပ် က ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) မှတ်စုစာအုပ် နဲ့ မတူဘူး။