Modul Bahasa TUFS

Carian Mengikut Pengkelasan Makna
Modul kami menggunakan klasifikasi di dalam "Bunrui Goihyo (Senarai Kata Berasaskan Makna), Edisi Semakan Besar"(2004) oleh Institut Bahasa Jepun dan Linguistik Jepun Kebangsaan. Kategori "Objek dan Konsep","Perbuatan dan Keadaan" dan "Sifat " masing-masing merangkumi kelas kata nama, kelas kata kerja dan kelas kata adjektif.
1 Benda dan konsep 2 Perbuatan dan keadaan 3 Sifat
1.10 Hal
1.11 Penggolongan
1.12 Kewujudan
1.13 Ciri
1.14 Kuasa
1.15 Perbuatan
1.16 Masa
1.17 Ruang
1.18 Bentuk
1.19 Jumlah
2.10 Benar dan salah
2.11 Penggolongan
2.12 Kewujudan
2.13 Ciri
2.14 Kuasa
2.15 Perbuatan
2.16 Masa
2.17 Ruang
2.19 Jumlah
3.10 Benar dan salah
3.11 Penggolongan
3.12 Kewujudan
3.13 Ciri
3.14 Kuasa
3.15 Perbuatan
3.16 Masa
3.17 Ruang
3.18 Bentuk
3.19 Jumlah
1.20 Orang
1.21 Keluarga
1.22 Kawan
1.23 Watak
1.24 Keanggotaan
1.25 Awam dan swasta
1.26 Masyarakat
1.27 Institusi
1.30 Minda
1.31 Bahasa
1.32 Seni
1.33 Kehidupan
1.34 Kegiatan
1.35 Pergaulan
1.36 Layanan
1.37 Ekonomi
1.38 Urusan
2.30 Minda
2.31 Bahasa
2.32 Seni
2.33 Kehidupan
2.34 Kegiatan
2.35 Pergaulan
2.36 Layanan
2.37 Ekonomi
2.38 Urusan
3.30 Minda
3.31 Bahasa
3.33 Kehidupan
3.34 Kegiatan
3.35 Pergaulan
3.36 Layanan
3.37 Ekonomi
1.40 Barang
1.41 Benda
1.42 Pakaian
1.43 Makanan
1.44 Perumahan
1.45 Alat
1.46 Mesin
1.47 Penggunaan tanah
1.50 Alam semula jadi
1.51 Bahan
1.52 Bumi
1.53 Benda hidup
1.54 Tumbuhan
1.55 Haiwan
1.56 Tubuh badan
1.57 Nyawa
2.50 Alam semula jadi
2.51 Bahan
2.52 Bumi
2.56 Tubuh badan
2.57 Nyawa
3.50 Alam semula jadi
3.51 Bahan
3.52 Bumi
3.53 Benda hidup
3.56 Tubuh badan
3.57 Nyawa
4.11 Hubungan
4.30 Emosi
4.31 Penilaian
4.32 Panggilan
4.33 Ucapan
4.50 Bunyi haiwan