Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 1 kata

1 သန်စွမ်းတယ်/ခိုင်မာတယ် (丈夫)