Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 1 kata

1 အတူတူ (同じ)