Modul Bahasa TUFS

Senarai Kosa Kata
id Kosa kata Bilangan yang diperoleh : 1 kata

1 လိမ့်မယ်/ဖြစ်လိမ့်မယ် (多分)