TUFS Language Modules

Details
3/14
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
စာသင်ခန်း
(1)classroom
<Example sentences>
စာသင်ခန်းမှာ စာရေးခုံ(/စာကြည့်စားပွဲ) နဲ့ ထိုင်ခုံ ရှိတယ်။
There are desks and chairs in the classroom.
မစ္စတာ ရာမဒ က စာသင်ခန်းရဲ့ အပြင်မှာ ရှိတယ်။
Mr. Yamada is outside the classroom.
စာသင်ခန်းက ထွက်တယ်။
I will get out of the classroom.
3/14