TUFS Language Modules

Details
2/14
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
စာဖတ်တယ်/စာလေ့လာတယ်
(1)study
<Example sentences>
မနက်ဖန် စာမေးပွဲရှိလို့ ဒီည စာဖတ်မယ်။
I have a test tomorrow, so I will study tonight.
မနေ့တုန်းက ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) စာဖတ်တယ်။
I studied yesterday.
အမြဲတမ်း တစ်ယောက်တည်း စာဖတ်နေတယ်။
I always study by myself.
2/14