တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 8 အကြောင်းအရာ

1 baiklah (それでは)

2 dan (そして)

3 kalau begitu (じゃあ)

4 kenapa (どうして)

5 mengapa (なぜ)

6 selepas itu (それから)

7 tapi (でも)

8 tetapi (しかし)