တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 11 အကြောင်းအရာ

1 comél (かわいい)

2 kelakar/menarik (おもしろい)

3 membosankan  (つまらない)

4 nak (欲しい)

5 penting (大切)

6 sakit (痛い)

7 sangat suka (大好き)

8 seronok (楽しい)

9 suka (好き)

10 tidak suka (嫌い)

11 tidak suka/tidak sedap (嫌)