တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 16 အကြောင်းအရာ

1 awal (早い)

2 baru (新しい)

3 buat pertama kalinya (初めて)

4 kadang-kadang (時時)

5 lagi (また)

6 lama (古い)

7 léwat (遅い)

8 masih (まだ)

9 muda (若い)

10 panjang (永い)

11 sambil (-ながら)

12 selalu (いつも)

13 semakin (段段)

14 sering/selalu (よく)

15 sudah (もう)

16 terus/sekejap lagi (すぐ)