တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 13 အကြောင်းအရာ

1 bagus (いい)

2 baik (立派)

3 baik (よく)

4 berbahaya (危ない)

5 boléh (大丈夫)

6 cantik/bersih (きれい)

7 kotor (汚い)

8 mudah (易しい)

9 pelbagai (いろいろ)

10 segalanya (いろいろ)

11 susah (難しい)

12 tidak baik (悪い)

13 tidak boléh (駄目)