တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 5 အကြောင်းအရာ

1 bertiup (tiup) (吹く)

2 cerah (晴れる)

3 mati (消える)

4 mendung (曇る)

5 turun (降る)