တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 15 အကြောင်းအရာ

1 badan (体)

2 gigi (歯)

3 kaki (足)

4 ketinggian (背)

5 mata/penglihatan (目)

6 muka (顔)

7 mulut (口)

8 otak/kepala (頭)

9 perut (おなか)

10 rambut (髪)

11 susu lembu (牛乳)

12 tangan (手)

13 tekak (のど)

14 telinga (耳)

15 telur (卵)