တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရစရင်း
id ဝေါဟာရ ရှာဖွေရရှိသော အကြောင်းအရာအရေအတွက် : 5 အကြောင်းအရာ

1 gunung (山)

2 kolam (池)

3 langit (空)

4 laut (海)

5 sungai (かわ)