တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
meminjamkan
(1)ချေးတယ်/ချေးပေးတယ်/ငှားတယ်/ငှားပေးတယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Saya meminjamkan wang kepada Encik Yamada.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
မစ္စတာ ရာမဒကို ပိုက်ဆံချေးတယ်။
Kimura meminjamkan buku kepada saya.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
မစ္စတာ ခိမုရ ဆီက စာအုပ် ငှားခဲ့တယ်။
Saya meminjamkan buku nota kepada Encik Kobayashi.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) မစ္စတာ ခိုဘယရှိ ကို မှတ်စုစာအုပ် ငှားလိုက်တယ်။