တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
awak
(1)နင်/မင်း/သင်/ခင်ဗျား/ရှင်

<သာဓကဝါကျများ>
Sila buat kerja awak di sana.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
နင်(/မင်း/သင်/ခင်ဗျား/ရှင်) ဟိုဘက်မှာ အလုပ်လုပ်နေ ပါ။
Cawan itu awak punya.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အဲဒီ ခွက်က နင်(/မင်း/သင်/ခင်ဗျား/ရှင်) ဟာ ပါ။
Awak bekerja dengan rajin, ya.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
နင်(/မင်း/သင်/ခင်ဗျား/ရှင်) တော်တော် အလုပ်လုပ်တာပဲနော်။
Apakah pekerjaan awak?သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
နင်(/မင်း/သင်/ခင်ဗျား/ရှင်) ဘာအလုပ်လုပ် သလဲ။