တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
begitu
(1)ဟုတ်တယ်

<သာဓကဝါကျများ>
Betul tu. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟုတ်တယ်နော်။
Ya, betul. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟုတ်ကဲ့၊ဟုတ်ပါတယ်။
Oh begitu ke...သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဪ၊ဟုတ်လား။
Ya, begitu. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဟုတ်တယ်