တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
sini/ini
(1)ဒီဘက်/ဒီဘက်က

<သာဓကဝါကျများ>
Ini Encik Kobayashi. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ဒီဘက်က မစ္စတာ ခိုဘယရှိ ပါ။(သူက မစ္စတာ ခိုဘယရှိ ပါ။)
Tandas di sini. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
သန့်စင်ခန်း က ဒီဘက်မှာပါ။