တိုကျိုနိုင်ငံခြားပညာရပ်များလေ့လာရေးတက္ကသိုလ် ဘာသာစကားမော်ဂျူး

ဝေါဟာရများ၏ အသေးစိတ်
သဒ္ဒါမော်ဂျူးသို့ စကားပြောမော်ဂျူးသို့ အသံထွက်မော်ဂျူးသို့
bersama
(1)အတူတူ

<သာဓကဝါကျများ>
Saya balik bersama dengan semua.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
အားလုံး အတူတူ ပြန်ခဲ့တယ်။
Saya belajar bersama Encik Yamada di perpustakaan. သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
စာကြည့်တိုက်မှာ မစ္စတာရာမဒနဲ့ အတူတူ စာဖတ်မယ်။
Marilah pergi melancong bersama saya.သာဓကဝါကျများ၏ အသံသာဓကဝါကျများ၏ အသံ
ခရီး အတူတူ သွားကြမလား။