Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
1/16
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဒီ/ဒီနေရာ
(1)sini
<Contoh ayat>
ဒီမှာ စာဖတ်လို့ ရတယ်။
Kita boleh belajar di sini.
1/16