Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဒီ/ဒီဘက်
(1)sini
<Contoh ayat>
ဒီမှာ ထိုင်လို့မရလို့ ဟိုမှာ ထိုင်မယ်။(ဒီမှာ ထိုင်စရာမရှိလို့ ဟိုမှာ ထိုင်မယ်။)
Kerana tidak boleh duduk di sini, saya akan duduk di sana.