Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ခရီးသွားတယ်
(1)melancong
<Contoh ayat>
နောင်နှစ်ကျရင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားမလို့ စိတ်ကူးနေတယ်။
Saya fikir ingin melancong ke luar negara tahun depan.