Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ထွန်းတယ်/ထွန်းညှိတယ်
(1)pasang
<Contoh ayat>
အခန်းကမှောင်လို့ မီး ထွန်းမယ်။
Oleh sebab bilik itu gelap, saya akan pasang lampu.