Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
လုပ်တယ်/ထုတ်လုပ်တယ်
(1)membuat (buat)
<Contoh ayat>
စားပွဲခုံကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်။
Saya membuat meja sendirian.
အဲဒီ ကုမ္ပဏီက ကား ထုတ်လုပ် နေတယ်။
Syarikat itu membuat kereta.