Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
တပ်တယ်/ချိတ်တယ်
(1)mamakai
<Contoh ayat>
မျက်စိ မကောင်းလို့ မျက်မှန်တပ်မယ်။
Oleh sebab mata tidak bagus saya memakai cermin mata.