Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
သန့်စင်ခန်း/အိမ်သာ
(1)tandas
Gambar
<Contoh ayat>
သန့်စင်ခန်း က နှစ်ထပ်/(ဒုတိယထပ်)မှာ ရှိတယ်။
Tandas ada di tingkat dua.