Modul Bahasa TUFS

Butir-butir kosa kata
Pautan ke Modul Tatabahasa Pautan ke Modul Perbualan Pautan ke Modul Sebutan
ဆွယ်တာ
(1)baju sejuk
Gambar
<Contoh ayat>
ပူလို့ ဆွယ်တာ ချွတ်မယ်။
Saya menanggalkan baju sejuk kerana panas.