TUFS Language Modules

Details
1/15
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
ဆိတ်ငြိမ်တယ်/တိတ်ဆိတ်တယ်/ငြိမ်နေတယ်
(1)quiet
<Example sentences>
ကျွန်မ(/ကျွန်တော်) ဆိတ်ငြိမ်ပြီး လှပတဲ့ နေရာကို သွားချင်တယ်။
I would like to go to a quiet and beautiful place.
မစ္စတာ မဆုအိ က ဆိတ်ငြိမ်တဲ့မြို့ မှာ နေတယ်။
Mr. Matsui lives in a quiet town.
မစ္စတာ ရာမဒ က အမြဲတမ်း တက်ကြွနေပြီး၊ ဒီနေ့တော့ ငြိမ်နေတယ်။
Mr. Tanaka is always full of energy, but today he is quiet.
1/15