TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
berterusan
(1)still/continue
<Example sentences>
Hari hujan berterusan pada minggu lepas.
The rain continued for several days last week.
Saya bimbang kerana adik perempuan saya demam tinggi pada hari ini juga secara berterusan.
I am worried because my sister still has a high fever.