TUFS Language Modules

Details
Link to Grammar Module Link to Conversation Module Link to Pronunciation Module
bahasa Inggeris
(1)English
<Example sentences>
Saya boleh bercakap dalam bahasa Inggeris.
I can speak English.
Saya belajar bahasa Inggeris dengan menggunakan kamus.
I use the dictionary to study English.