TUFS Language Modules

ArabicText
شايف السيارة اللي هنيك؟‏ʃaayef әs-sayyaara lli hniik ?
وين؟ وين؟ween? ween ?
لك هديك السيارة المرسيدس السودا.‏lakk hadiik әs-sayyaara l-marsedes s-sooda.
إي، شايفها. شو بها؟ʔee, ʃaayf-a. ʃuu b-ha ?
شايف البنت الحلوة اللي بقلبها؟ʃaayef әl-bәnt әl-ħəlwe lli b-ʔalb-a ?
إي، شايفها. شو بها؟ʔee, ʃaayf-a. ʃəb-a ?
لك هيّ أصالة نصري.‏lakk hayy ʔaSaala naSri.
بشرفك !؟ أصالة ما غيرها !؟bi-ʃaraf-ek ?! ʔaSaala maa ğeer-a ?
المطربة المشهورة !؟l-məTrbe l-maʃhuura ?!