TUFS Language Modules

TokenTypeSensePos
chơichơi演奏する動詞
nhạc cụnhạc cụ楽器名詞
bình thườngbình thường普通の形容詞