TUFS Language Modules

TokenTypeSensePos
sángsáng名詞
bánh mìbánh mìパン名詞
cà phêcà phêコーヒー名詞