TUFS Language Modules

TokenTypeSensePos
Oldukçaoldukçaずいぶん、相当副詞
uzunuzun長い形容詞
bir
yolculukyolculuk旅、旅行名詞
değil
yoruldumyorulmak疲れる動詞
Ama
sonundasonundaようやく、ついに副詞
geldikgelmek着く、来る動詞
buradanburadanここから
taksiyetaksiタクシー名詞
bineceğimbinmek乗る動詞
evimev名詞
fazlafazla(否定語とともに)あまり・・・ない副詞
uzakuzak遠い形容詞
değil
yüzdenyüz理由名詞
yürüyeceğimyürümek歩く動詞
AnladımAnlamakわかる、理解する動詞
Hoşça kalınHoşça kal/kalınさようなら定型表現