TUFS Language Modules

A
Ryan, pupunta tayo sa libing ng lolo mo ngayon.
ライアン、今日はおじいさんのお葬式に行きますよ。
B
Sa sementeryo po ba?
墓地に行くの?
A
Sa simbahan muna.
まず教会ですよ。
Huwag kang mag-ingay habang may misa.
ミサの間はうるさくしないでね。
B
Puwede po ba akong maglaro pagkatapos ng misa?
ミサの後は遊んでもいい?
A
Hindi puwede at huwag ka ring lumayo sa akin.
だめよ、それに私から離れないで。
B
Pagkatapos ng misa, didiretso po ba tayo sa sementeryo?
ミサの後は墓地に真っ直ぐ行くの?
A
Oo, at huwag kang masyadong matanong.
あんまり質問しないで。
Tayo na.
さあ、行きましょう。

Place: 家の中

Situation: 男の子の祖父の葬式に出かける前に母親が男の子にいろいろと注意を与える。