TUFS Language Modules

A
Mamang drayber, sa U.P. ho.
運転手さん、フィリピン大学へ。
B
Saan ho tayo dadaan?
どこを通りましょうか?
A
Iwasan ho natin ang EDSA.
エドサ大通りは避けましょう。
Masyadong matrapik ho roon.
あそこは交通渋滞がひどすぎます。
B
Kakanan na ho ako roon sa kanto, ha?
角で右に曲がりましょうか?
A
Oho.
はい。
Kumanan kayo riyan.
そこで右に曲がってください。
Sa susunod na kanto ho, kumaliwa kayo at diretso lang.
3番目の角で左に曲がってください。そして真っ直ぐ行ってください。
B
Saan ho ba kayo sa U.P.?
フィリピン大学のどこですか?
A
Sa Quezon Hall ho.
ケソンホールです。
Pumara na lang kayo sa harap ng bilding.
建物の前に止めてください。

Place: タクシーの中

Situation: ケソン市にあるフィリピン大学(U.P)にいくためリナはタクシーに乗り、いろいろと注意を与える。