TUFS Language Modules

A
Bawal manigarilyo rito, hindi mo ba alam?
ここは禁煙よ、知らないの?
B
Ha? Bawal rin ba rito?
え?ここでも禁じられているの?
Akala ko, sa Singapore lang.
シンガポールだけだと思ってた。
A
Oo, talagang bawal sa public area.
ええ、公共の場所では本当に禁じられているの。
Mahigpit na rin dito.
ここも厳しいのよ。
B
Naku, mahihirapan ako.
わぁ、僕は苦労するなぁ。
A
Oo, kaya dapat ka nang tumigil sa paninigarilyo.
そうよ、だからあなたタバコを吸うのをやめるべきだわ。
B
Sige na nga. Susubukan ko.
わかったよ。やってみる。

Place: 道路

Situation: 街中での禁煙を知らずにタバコを吸っていたケンがリリーにたしなめられる(ケソン市の市条例)