TUFS Language Modules

A
Paano kang nag-apply para sa pasaporte mo?
どうやってパスポートを申請したの?
Kailangan ko bang mag-apply nang personal?
自分で申請する必要があるの?
B
Oo, para mas mabilis.
その方が早いよ。
A
Ano pa ang dapat kong gawin?
何をすればいいの?
B
Dapat kang magdala ng birth certificate mo at walong retrato sa DFA.
出生届と写真8枚を外務省にもっていく必要がある。
A
Ano pa?
他には?
B
Siyempre, kailangan mong mag-fill-up ng application form.
もちろん、申請書に記入する必要がある。
A
Gaano katagal ko makukuha ang pasaporte ko?
パスポートをもらえるまでどの位かかる?
B
Mga dalawang linggo lang.
2週間くらいだよ。

Place: オフィス

Situation: パスポートの取り方についてエミリーがジュリーに尋ねる。海外で働くフィリピン人は800万人を超える。